Rotosound Ukulele

UKULELE

RS 85 LAGUNA UKULELE

Precision monofilament nylon ukulele set.

 
RS85                 23,        29,         29,        23